top of page

Kan rød og nær-infrarød terapautisk lysterapi hjelpe mot slitasjegikt og leddgikt?


Artrose er så vanlig at det kalles en folkesykdom og er så potensielt plagsomt at det effektivt kan avslutte enhver form for fest. Heldigvis kan atrose og leddgikt reduseres hvis du har det, samt forsøke å forebygges hvis du vil unngå det.


Generelt er det to typer brusk nedbrytende sykdommer. Den ene er slitasjegikt, bedre kjent som artrose, og den andre en ren giktsykdom, som leddgikt, gikt eller psoriasisartritt.

Det er på en måte ikke mulig å sammenligne artrose med de over 200 ulike giktsykdommene som finnes (hvorav leddgikt, gikt og psoriasisartritt er blant de mest utbredte), for selv om symptomene er like for de to vanligste diagnosene , slitasjegikt og leddgikt, er årsakene svært forskjellige.


Leddbrusk er sammensatt av høyt spesialiserte celler, kondrocytter, som er sparsomt fordelt og har lav replikasjonskapasitet. Det lave replikasjonspotensialet og fraværet av vaskulær og neural støtte begrenser reparasjonsprosessen av den skadede brusken.1,2Artrose er en degenerativ leddsykdom med en multifaktoriell etiologi, alder, leddskade, traumer og fedme er de viktigste predisponerende risikofaktorene. 3


Det som skjer er at det økte trykket av betennelsesmediatorer endrer bruskhomeostasen ved å favorisere den katabolske aktiviteten til kondrocytter, noe som resulterer i bruskmatriseavbrudd og tap.3,4 I motsetning til andre inflammatoriske artrittsykdommer (f.eks. revmatoid artritt), involverer Artrose ikke kronisk systemisk betennelse, men har snarere en leddspesifikk mekanisme, som fører til leddbruskdegenerasjon, subkondral beinremodellering, synovial fortykkelse og innsnevring av leddrom. 4En rekke ikke-kirurgiske og kirurgiske behandlinger er tilgjengelige for behandling av Artrose. Terapeutiske rødt og nær-infrarødt lys er et alternativ for ikke-kirurgisk behandling, som tar sikte på å fremme regenerering av ulike typer av celler og bruskvev. De cellulære mekanismene som terapeutisk rødt og nær-infrarødt lys stimulerer inkluderer lysabsorpsjon av cytokrom c-oksidase ved mitokondrier 5,6. Aktiveringen av cytokrom c-oksidase øker kalsiumioner (CA2+), oksygenreaktive arter og adenosintrifosfat (ATP) produksjon 9. Disse molekylene er involvert i flere intracellulære signalveier som fører til gentranskripsjoner relatert til celleproliferasjon, proteinsyntese, og betennelsesreduksjon.Hvordan fungerer terapeutisk lysterapi spesifikt for å

lindre knesmerter?

Dr. Lance Stringer: "Uten å gå for dypt inn i vitenskapen, er det noen få hovedmekanismer som det røde og nær-infrarøde terapeutiske lyset spesifikt adresserer for å redusere smerten, nocisepsjonen og så videre i leddet. Men i hovedsak skaper det øket celleaktivitet, spesifikke ting som serotonin og acetylkolin, øker aktiviteten til synapsene og syntetiserer disse hormonene, som tydeligvis øker reguleringen og veksten av vevet når de økes. Det reduserer og undertrykker også ting som skader leddene , bradykinin, og reduserer i hovedsak potensialene til hormonet, og det øker mitokondriepotensialet.

Når det røde og nær-infrarøde terapeutiske lyset trenger inn i leddet, absorberer fotonene i mitokondriecellen eller mitokondriecellene opp på det røde lyset. Det betyr at det i hovedsak øker cellenes energi nivå. Dette øker lystransporten, som igjen øker aktiviteten i mange viktige synteser og signalveier. Det gir i utgangspunktet leddet en massiv dose helbredelse. Det skaper i hovedsak biokjemiske endringer som skaper store endringer i leddet med flere medisinske fordeler. Dette fremmes av fornyet cellulær energi, avtagende betennelse, åpenbart redusert inflammasjon og forbedrer bevegeligheten samt reduserer smerte.


Det antas at rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys reduserer smerte med sine smertestillende effekter, samt øker og hjelper til med regenerering av brusk." 10Hvor lang tid tar det før rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys virker for leddgikt?

Heling skjer på cellenivå, og celler krever tid til å helbrede og regenerere. Effekten av rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys starter å virke umiddelbart, og resultatene blir bedre for hver økt. Forbedring av langvarige problemer er vanligvis merkbar etter 2 til 8 uker med konsekvent bruk. Hver dag eller flere ganger pr uke, avhengig av hvilken terapeutisk lysterapi som brukes.


Mange tenker på rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys først og fremst som et antialdrings verktøy som brukes av hudleger og hudterapeuter for å behandle hudproblemer, fine linjer og rynker, og for å stimulere hårvekst.

Men i de seneste år har forskere oppdaget at visse typer rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys har bevist fordeler i sammenheng med leddsmerter og leddgikt - plager som har en betydelse for en stor del av befolkningen.


Om lag 13 prosent av befolkningen over 20 år, eller rundt 300.000 pasienter lever med artrose i Norge i dag. Forekomsten av leddsykdommen artrose har nær doblet seg de siste 70 årene
Rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys bruker LED for å trenge dypt inn i vev, og øker en bevist oksygenholdig blodstrøm til de skadede områdene for å hjelpe til med å gjenoppbygge bruskvev og fremskynde helingsprosessen. 7

Rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys er en svært effektiv ikke-kirurgisk måte å behandle leddsmerter på (inkludert muskelsmerter, knesmerter og leddgikt), fordi lyset gir en dyp vevspenetrasjon som øker den oksygenert blodstrøm, gjenoppbygger bruskvev og reduserer betennelse.

Faktisk har rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys vist seg å tilby følgende fordeler:

Bruskheling.

Redusert betennelse.

Økt blodtilførsel til behandlede områder.

Smertereduksjon.

Bruken av rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys har eksplodert de siste årene, men mest i kliniske omgivelser og forskningslaboratorier.

Den gode nyheten er at det er effektive og trygge enheter tilgjengelig - som Photizo Pain Relief og highPAD 3 - som lar folk behandle skader og kroniske smerter hjemme.
Håndholdte terapeutiske røde og nær infrarøde lysenheter er en veldig rask og effektiv måte å oppnå en effektiv Close Contact behandling på. Photizo Pain Relief er medisinsk godkjent og designet for å behandle kroniske tilstander som slitasjegikt og leddgikt. Denne enheten er en veldig rask og effektiv måte å lindre smerte på i løpet av få minutter.

HighPAD 3 fra Photonic Lights er en høyytelses pad, som på en enkel måte festet med myke elastiske stropper rundt kneet, albuen eller andre deler av kroppen, for en effektiv og trygg behandling under avslappende forhold i hjemmet.

Pad base lysterapisystemer har blitt populære på meget kort tid, siden de er myke og fleksible, og har flere programmer som gjør den svært anvendelig for mange forskjellige behandlinger
Konklusjon: Rødt og nær-infrarødt terapeutisk lys er effektivt for å lindre smerte og funksjonshemming ved degenerativ artrose i kneet. 8 Mer interessant lesing om Atrose og leddgikt, finner du i denne informative artikkel fra Iform: Artrose-og-leddgikt-slik-reagerer-kroppen


Comentários


bottom of page